Gündem

Bursa Valiliği: Tarım arazilerinin tahribatına alet olmayın!

BURSA (İGFA) – Son zamanlarda vatandaşların kırsal mahallelerde mülk edinerek şehrin kalabalığından uzaklaşıp dingin bir yaşam için yoğun talepler olmaya başladığına dikkati çeken Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, fırsat bilen bazı çevrelerin Bursa genelinde tüzel kişilikler kurularak tarım arazileri satın aldığını ve bu arazilerde 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında “Tarım Dışı Kullanım İzni” alınmadan ve üzerinde imar planı yapılmadan kooperatif yönetimleri tarafından tescili mümkün olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu ihbarlarını aldıklarını kaydetti.

ARAZİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI VE AMACI DIŞINA KULLANIMA HAPİS VE PARA CEZASI

Söz konusu bu girişimlerin ‘hayalden öte’ olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Hayali parseller arasına yollar yapılarak, su ve elektrik hattı döşenerek imar parseli gibi pazarlandığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğu, üretimden koparıldığı ve kanunun amacına aykırı olarak hobi bahçesi olarak kullandırılarak tarım arazilerinin tahrip edildiği ve kaçak yapılaşmaya neden olunduğu gözlemlenmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 21. Maddesinde “Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin Türk Lirasından 250 bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.” hükmü bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na dayanılarak çıkartılan Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması Ve Planlanmasına Dair 2023-6 No’lu Genelgenin 18. Madde 4. Fıkrası kapsamında yer alan fiilleri işleyenler için fiilin işlendiği arazinin büyüklüğü 0 ile 0,5 hektarı için 50 bin Türk Lirası, 0,5 ile 2 hektarı için 100 bin Türk Lirası, 2 ile 5 hektarı için 150 bin Türk Lirası, 5 ile 10 hektarı için 200 bin Türk Lirası, 10 hektardan fazlası için 250 bin Türk Lirası idarî para cezası verileceği kaydedildi.

Vali Demirtaş, bu konuda tarım arazilerinin geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde kaybına sebep olunmaması, üretimden uzaklaştırılarak arazi tahribatına sebebiyet verilmemesi, bilinçli veya bilinçsiz hisse satın almak suretiyle kooperatif üyesi olan vatandaşların ciddi yaptırımlara maruz kalarak mağduriyet yaşamaması için bu tür oluşumlara müsaade edilmemesi, tespiti halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, ilgili belediyeler, kolluk birimlerinin Bursa genelinde seferberlik başlattığını ifade etti